Kde jsme?

Školní 191, Netvořice 257 44

Provoz školky

Otevřeno od 6:30 do 17:00 hodin

1. třída – Sluníčka
2. třída – Berušky
3.třída – Sovičky

Cíl vzdělávání

Dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a utvořilo si základní morální zásady pro život. Vytváříme dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a budou respektovány, což jim umožňuje chovat se a vyvíjet se zcela přirozeně.

Klidné prostředí

Napomáhá tomu i poloha naší školy, která se nachází v klidném prostředí, kde nejezdí žádné dopravní prostředky, je obklopena zahradou a je všem dostupná. Dbáme na to, aby děti měly dostatek pohybu, prostoru na hry a přirozenou volnost ve výběru aktivit.

Oznamujeme Vám, že 27.12.,28.12.,31.12. 2018 bude mateřská škola uzavřena, otevřena bude 2.1. 2019 pro přihlášené děti.