V této třídě se individuálně se věnujeme dětem s odkladem školní docházky. Klademe důraz na jejich všestrannou přípravu před vstupem do ZŠ. Zaměřujeme se na děti s vadami řeči. Respektujeme individuální potřeby dětí a umožňujeme jim dostatečný prostor pro volnou hru, kterou dále podle potřeby rozvíjíme. Učíme se zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech. Na této třídě se vzdělává dítě se speciálně vzdělávacími potřebami, má k sobě asistenta pedagoga.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí na školní rok 2024/2025najdete v Dokumentech