V této třídě se individuálně se věnujeme dětem s odkladem školní docházky. Klademe důraz na jejich všestrannou přípravu před vstupem do ZŠ. Zaměřujeme se na děti s vadami řeči. Respektujeme individuální potřeby dětí a umožňujeme jim dostatečný prostor pro volnou hru, kterou dále podle potřeby rozvíjíme.