V této třídě se individuálně se věnujeme dětem s odkladem školní docházky. Klademe důraz na jejich všestrannou přípravu před vstupem do ZŠ. Zaměřujeme se na děti s vadami řeči. Respektujeme individuální potřeby dětí a umožňujeme jim dostatečný prostor pro volnou hru, kterou dále podle potřeby rozvíjíme.

Zjišťujeme docházku dětí 1.2. 2019 - pololetní prázdniny v ZŠ a 4.2. až 8.2. 2019 jarní prázdniny