Zde seznamujeme děti s pravidly třídy a důsledně je vedeme k jejich dodržování. Děti se učí samostatnosti při sebeobsluze, stolování a běžných denních činnostech. Rozvíjíme jejich hrubou a jemnou motoriku. Rozvíjena je i spolupráce s rodiči.

Zjišťujeme docházku dětí 1.2. 2019 - pololetní prázdniny v ZŠ a 4.2. až 8.2. 2019 jarní prázdniny