V této třídě rozvíjíme v dětech lásku ke zpěvu, hudbě a hudební dramatizaci. Děti vedeme k dodržování základních hygienických, společenských a pracovních návyků. Všechny činnosti plánujeme s ohledem na věk a potřeby dětí, vycházíme z jejich návrhů. Podporujeme u dětí jejich individuální nadání.

Zjišťujeme docházku dětí 1.2. 2019 - pololetní prázdniny v ZŠ a 4.2. až 8.2. 2019 jarní prázdniny