V této třídě rozvíjíme v dětech lásku ke zpěvu, hudbě a hudební dramatizaci. Děti vedeme k dodržování základních hygienických, společenských a pracovních návyků. Všechny činnosti plánujeme s ohledem na věk a potřeby dětí, vycházíme z jejich návrhů. Podporujeme u dětí jejich individuální nadání.