Mateřská škola se nachází na okraji Netvořic v klidném, uzavřeném areálu spolu se Základní školou Netvořice. Je obklopena školní zahradou, školním hřištěm, základní školou, tělocvičnou a dopravním hřištěm.

Mateřská škola začala fungovat v 60.letech v prostorách nově postavené základní školy. Ve škole byly vyhrazeny prostory pro jednu třídu mateřské školy. V roce 1969 začala existovat samostatná mateřská škola, postavena v blízkosti školy základní. Mateřská škola byla jednotřídní. Protože kapacita Mateřské školy brzy přestala stačit, začala se za 10 let přistavovat ke stávající budově mateřské školy ještě jedna budova, ve které vznikla další třída. Po dobu výstavby opět vypomáhá Základní škola v Netvořicích, která propůjčuje dětem, které čekají na novou přístavbu, opět svoje prostory. Od této doby funguje mateřská škola, která je přízemní, pavilónového typu. Budova je zčásti zděná, zčásti z panelů. Nově přistavená mateřská škola má dvě třídy. Jedna třída je bezbariérová. Kapacita školy je v té době 52 dětí.

Protože je kapacita mateřské školy  nedostačující, je požádáno v roce 2014 o dotaci na rozšíření její kapacity. V dubnu 2015 získala naše škola dotaci od MŠMT Praha na rozšíření kapacity Mateřské školy v Netvořicích. Stavba začala v srpnu 2015 a byla dokončena v prosinci 2015. Třetí třída vznikla ze stávajícího prostoru mateřské školy, v jejím středním traktu, který byl původně vybudován pro školní kuchyň, ale nebyl k tomuto účelu využíván. Prostor středního traktu byl využíván pouze jako skladovací prostor. Provoz s rozšířenou kapacitou byl zahájen 1.2. 2016. Současná Mateřská škola má tři třídy, kapacita školy je 74 dětí, dvě třídy jsou bezbariérové.

Mateřskou školu navštěvují děti od 3 let do 6 let z Netvořic a okolních vesnic. Celodenní provoz mateřské školy je od 6,30 do 17,00 hodin. Budova je zateplena, byla vyměněna všechna okna a střešní krytina na budově školky. Každá třída má samostatnou šatnu, hernu, umývárnu, sociální zařízení, jídelnu, kuchyňku, kde se vydává jídlo a ložnici.  Kuchyň , kde se vaří jídlo, na naší škole nemáme. Jídlo se dětem dováží ze školní kuchyně Základní školy v Netvořicích, která se nachází v areálu školy asi 50m od naší školy.

Poloha Mateřské školy umožňuje učitelkám s dětmi realizovat vycházky do přírody, ale zároveň i pozorovat život na vesnici. Naším hlavním cílem je vytvořit dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat se a vyvíjet zcela přirozeně. Školní vzdělávací program byl vypracován na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání kolektivem pedagogických pracovnic Mateřské školy v Netvořicích s názvem Hrajeme si a poznáváme, jak barevný je svět kolem nás. Cílem vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a utvořilo si základní a morální zásady pro život.

Na naší MŠ pracuje 6 pedagogů, 1 asistent pedagoga a 3 provozní zaměstnanci. S ohledem na dovednosti pedagogických pracovnic je také škola více zaměřena na estetickou výchovu – častější zařazování výtvarných, pracovních a hudebních činností. Na školce organizujeme plavecký výcvik, lyžařský výcvik, taneční kroužek, výuky anglického jazyka, ekologické výukové programy, návštěvy památek v okolí, návštěvy divadel, adaptační program, návštěvy knihovny, hasičárny, muzea aj.. Tyto činnosti jsou organizovány dle plánu akcí na školní rok.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí na školní rok 2024/2025najdete v Dokumentech