Zde seznamujeme děti s pravidly třídy a důsledně je vedeme k jejich dodržování. Děti se učí samostatnosti při sebeobsluze, stolování a běžných denních činnostech. Rozvíjíme jejich hrubou a jemnou motoriku. Klademe důraz na spolupráci s rodiči. Zaměřujeme se na zdravotně pohybový rozvoj u dětí a na environmentální výchovu.

Informace k zápisu dětí z Ukrajiny najdete v sekci dokumenty

Seznam přijatých a nepřijatých dětí do MŠ na školní rok 2022-2023 najdete v sekci Dokumenty

Informativní schůzka pro rodiče nových dětí, které nastoupí do MŠ od 1.9.2022 najdete v Událostech