Zde seznamujeme děti s pravidly třídy a důsledně je vedeme k jejich dodržování. Děti se učí samostatnosti při sebeobsluze, stolování a běžných denních činnostech. Rozvíjíme jejich hrubou a jemnou motoriku. Klademe důraz na spolupráci s rodiči. Zaměřujeme se na zdravotně pohybový rozvoj u dětí a na environmentální výchovu.