V této třídě pomáháme dětem zorientovat se v novém prostředí a snažíme se navozovat příjemnou náladu. Upevňujeme přátelské vztahy k ostatním dětem i dospělým. Učíme se základní návyky při sebeobsluze, hygieně a stolování. Rozvíjíme u dětí fantazii, vyjadřovací schopnosti, hrubou motoriku, výtvarné a hudební cítění. Snažíme se u dětí o obohacování citového života a uvědomění si sebe sama.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí na školní rok 2024/2025najdete v Dokumentech