V této třídě pomáháme dětem zorientovat se v novém prostředí a snažíme se navozovat příjemnou náladu. Upevňujeme přátelské vztahy k ostatním dětem i dospělým. Učíme se základní návyky při sebeobsluze, hygieně a stolování. Rozvíjíme u dětí fantazii, vyjadřovací schopnosti, hrubou motoriku, výtvarné a hudební cítění. Snažíme se u dětí o obohacování citového života a uvědomění si sebe sama.

Informace k zápisu dětí z Ukrajiny najdete v sekci dokumenty

Seznam přijatých a nepřijatých dětí do MŠ na školní rok 2022-2023 najdete v sekci Dokumenty

Informativní schůzka pro rodiče nových dětí, které nastoupí do MŠ od 1.9.2022 najdete v Událostech