12.10. 2021 projektový den – malý zpracovatel odpadů

této akce se zúčastní všechny děti, tato akce je hrazena z dotace od MAS Benešov