17.12. 2019 úterý Vánoční besídky 2. a 3. třídy

Vánoční besídky:

3.třída – 17.12. 2019 v 15,30 hodin

2. třída – 17.12. 2019 v 16,00 hodin