7.10. 2021 – začíná pro přihlášené předškolní děti kroužek hudebně a pohybový

Bude každý čtvrtek od 15,00 hodin vedený p. Přibylovou