20/05/2020

Plán

Datum:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Vážení rodiče, žádáme Vás o vytištění a vyplnění čestného prohlášení.  Toto čestné prohlášení přineste 1. den nástupu do MŠ. Pokud nemáte možnost si čestné prohlášení vytisknout, můžete ho vyplnit 1.den přímo v MŠ.                              Jitka Povolná, ředitelka