Informace pro rodiče

Milí rodiče,
ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného
může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás
a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům,
k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte
možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.
Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani
vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).
Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat
následujícími doporučeními, která nabízíme:
 věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
 zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid,
vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
 dbejte na pravidelný režim;
 podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
 zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
 s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
 využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy
odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
 povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se
samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.
Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné
a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu,
abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si
to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.
Díky Vám všem.
Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR

Zdroje a materiály
Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:
• www.predskolaci.cz
• www.detsky-web.cz
• www.hrajeme-si.cz
Výtvarné a tvořivé činnosti:
• krokotak.com
• www.tvorivedeti.cz
• www.sikovny-cvrcek.cz
• www.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne