Otevření Mateřské školy a další informace

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A DALŠÍ INFORMACE

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A DALŠÍ INFORMACE

Mateřská škola bude otevřena 25. 5. 2020 za daných hygienických a organizačních opatření. Chtěli bychom požádat rodiče, aby nám pomohli zvládnout hygienické podmínky k zajištění provozu.

Organizační a hygienické podmínky k zajištění provozu vycházející z manuálu MŠMT:

 • Při cestě do školky a ze školky mějte zakrytá ústa a nos rouškou
 • V areálu MŠ dodržujte 2m odstupy
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou
 • Do MŠ je přijato dítě zcela zdravé !
 • Děti se budou přijímat před vstupem do jednotlivých tříd, bude jim měřena teplota. Do šatny rodič nebude vstupovat. Rodič předává dítě přítomnému pedagogickému pracovníkovi vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo.
 • Vyzvedávání dětí bude také organizováno bez vstupu rodiče do MŠ.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Dítě se po převlečení před vstupem do třídy umyje vodou a tekutým mýdlem – důkladně (20 až 30 sekund).
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.
 • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě – to znamená, že děti budou mít teplé jídlo, svačiny a bude dodržen pitný režim.
 • Veškeré aktivity dětí během dne budou organizovány převážně venku pouze v areálu školy. Jednotlivé skupiny se nebudou na zahradě potkávat, bude přidělen pro každou skupinu oddělený určený prostor.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 ( zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
 • Všechny naplánované akce školy budou do konce školního roku zrušeny z důvodu bezpečnosti.
 • Žádáme Vás, aby děti nenosily žádné hračky z domova z hygienických důvodů.
 • Z hygienických důvodů nebude prováděno ani čištění zubů.

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy. 

                                                        Jitka Povolná ředitelka MŠ Netvořice