Vybíráme poplatek 500,-Kč na divadla a výlet v MŠ na II.pololetí

Vážení rodiče, vybíráme poplatek 500,- Kč na akce MŠ ( divadla, výlety). na II. pololetí. vyúčtování provedeme koncem června 2022. Děkujeme za MŠ Povolná