ZÁPIS DO MŠ NETVOŘICE – pokyny

Zápis do mateřské školy v Netvořicích na školní rok 2020/2021

 

Na základě opatření  MŠMT k organizaci zápisů do MŠ ze dne 3.4. 2020 se bude Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 konat bezkontaktně (bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí v MŠ).

Tímto se ruší zápis, který měl být 13.5. 2020.

 

Zápis se uskuteční v souladu s právními  předpisy v termínu    

od 4. května 2020 do 13. května 2020.

 

Podání žádosti:

  1. do datové schránky  školy – Mateřská škola Netvořice 2k6kuqy
  2. poštou na adresu: Mateřská škola Školní 191, 257 44 Netvořice
  3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na info@msnetvorice.cz nebo msnetvorice@centrum.cz (nelze jen poslat prostý email!)
  4. osobní podání: vložení do poštovní schránky, která je v areálu mateřské školy

 

 

K zápisu je nutné doložit:

  1. Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání do MŠ vyplněnou, podepsanou zákonným zástupcem (viz. příloha)
  2. Čestné prohlášení zákonného zástupce o očkování ( viz. příloha) a kopii očkovacího průkazu
  3. Rodný list dítěte – kopie
  4. U cizinců Rodný list dítěte (kopie) nebo platný pas (kopie) s povoleným pobytem delším než 90 dnů

 

 

Ředitelka mateřské školy pošle na Vámi uvedený e-mail registrační číslo dítěte.

Tím dojde k potvrzení přijetí Žádosti. Zahájení přijímacího řízení začne dne 13.5. 2020.

 

                                                    Jitka Povolná, ředitelka MŠ Netvořice

 

Zadost o prijetí dítěte do MŠ

Čestné prohlášení

Kritéria